Kryzys szkoły?

Kryzys szkoły?

Kryzys szkoły? Wielu rodziców, ale i nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i młodzież, jednym słowem niemal wszyscy, którzy związani są w jakiś sposób z systemem oświaty zadają sobie zasadnicze pytanie w kontekście edukacyjnych doświadczeń: Czy szkoła musi nieodłącznie kojarzyć się z ogromnym stresem? Jak to jest, że u większości dzieci naturalny zapał do uczenia się mija po pierwszym roku w szkole, a zainteresowane wszystkim, pełne entuzjazmu i radości przedszkolaki stają się tak zwanymi trudnymi uczniami? Jest wiele badań nad przyczynami efektywnej edukacji i wydaje się, że wszystkie ścieżki w poszukiwaniu złotego środka prowadzą do Skandynawii, gdzie uczniowie są w szkole albo szczęśliwi, albo znudzeni, ale nigdy nie są zestresowani. Co ciekawe zapytani o wagary, nie wiedzą, co to jest, a tym bardziej nie widzą sensu uciekania ze szkoły, bo lubią…
Read More
Samouszkodzenia

Samouszkodzenia

Samookaleczenia – posłuchaj siebie, posłuchaj innych … Autoagresja jest działaniem mającym na celu wyrządzenie samemu sobie psychicznej albo fizycznej szkody. To agresja skierowana do wewnątrz. Jest to zaburzenie instynktu samozachowawczego, które wyraża się tendencją do samouszkodzeń zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Ludzie z różnych przyczyn atakują sami siebie, co oprócz fizycznych obrażeń powoduje pogłębienie istniejących już psychicznych problemów. Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autodestrukcyjnych: Brak poczucia niezależności i własnych granic Negatywny obraz siebie i niechęć do własnego ciała Samotność Używanie substancji psychoaktywnych Samobójcza śmierć w najbliższym otoczeniu Doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej Trudna sytuacja rodzinna (problemy psychiczne rodziców, problemy finansowe, deficyty w zakresie umiejętności wychowawczych) Funkcje zachowań autodestrukcyjnych: Samokaranie i samoniszczenie Rozładowanie napięcia i silnych emocji Przerwanie bólu, cierpienia psychicznego lub poczucia pustki Wołanie o pomoc Zaspakajanie potrzeb psychicznych (opieki i…
Read More
Anoreksja

Anoreksja

Anoreksja? Adolescencja to czas, kiedy obserwuje się największą częstotliwość zaburzeń odżywiania. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) dotyczy około 1% populacji młodzieży.  Poszukując wyjaśnień dla narastania problemu w okresie dojrzewania autorzy rozlicznych publikacji zwracają uwagę na dwa zasadnicze czynniki: niezwykle burzliwe przemiany, jakich doświadcza młody człowiek na płaszczyźnie biologicznej, społecznej i psychicznej spowodowane normatywnym kryzysem rozwojowym w tym czasie oraz nierozłącznie związane z tym poszukiwanie autonomii i niezależności. Trudności dotyczące separacji z rodziną, podjęcia nowych ról społecznych zgodnych z oczekiwaniami otoczenia, często nieadekwatna do rzeczywistości percepcja bardzo szybko zmieniającego się ciała, przy szczególnej wrażliwości adolescentów na kwestie fizycznej atrakcyjności, są niejednokrotnie zbyt przytłaczającym doświadczeniem dla młodego człowieka. Anoreksję można w tym kontekście postrzegać jako swoistą próbę kontroli siebie, otoczenia, wycofania się do bezpiecznego świata dzieciństwa, jako zaprzeczanie własnej seksualności, która jest w…
Read More