Slider

 

FILOZOFIA PRACY

W pracy opieram się na założeniach nurtu systemowego, uznając, że niezwykle ważne jest odkrywanie zasobów, czyli podkreślanie mocnych stron każdego człowieka i partnerska relacja pomiędzy osobą oczekującą pomocy i udzielającą wsparcia. U źródeł takiego myślenia leży przekonanie, że każdy z nas jest najlepszym ekspertem w dziedzinie własnego życia, a na trudności, jakie się pojawiają można patrzeć z bardzo różnych perspektyw. Praca terapeutyczna to w gruncie rzeczy oglądanie świata trochę z oddali i z różnych punktów widokowych.

Odnosząc się do wyzwań przed jakimi dzisiaj stoimy, w wielu pracach naukowych często podkreśla się wyjątkowo złożone i ciągle zmieniające się warunki społeczno – kulturowe nakładające się na zmiany charakterystyczne dla społeczeństw globalnych. Ogromne znaczenie ma w tym kontekście konsekwencja różnic pomiędzy wartościami promowanymi w nowym politycznie i gospodarczo świecie, a edukacyjną ofertą szkoły, która często nie jest w stanie adekwatnie odpowiedzieć na stojące przed nią wyzwania. Uznaje się, że z tego powodu dzieci i młodzież niejednokrotnie narażeni są na brak wsparcia ze strony swoich najbliższych, ale i nauczycieli zmagających się z problemami wynikającymi z funkcjonowania w ciągle innej  rzeczywistości. Zagubieni dorośli często nie są w stanie pomóc młodym w pokonywaniu kolejnych kryzysów rozwojowych, a dodatkowym obciążeniem jest przepaść międzypokoleniowa i wzajemne poczucie braku zrozumienia będące  naturalną konsekwencją uznawania innych systemów wartości przez starsze i młodsze generacje. Wydaje się, że kwestią zasadniczej wagi stało się zatem przywrócenie więzi pokoleniowych, które w naturalny sposób zapewnią dzieciom i młodzieży wsparcie ze strony rodziców, nauczycieli i dziadków.

Bezpieczna Strefa jest miejscem, do którego warto zapukać jeżeli uważacie, że jesteście uczestnikami tego międzypokoleniowego, niezwykle skomplikowanego dialogu. To miejsce, gdzie znajdziecie przestrzeń na refleksję nad sposobami pokonania trudności, a przede wszystkim w atmosferze absolutnego partnerstwa i współdziałania odkryjecie tu Wasze mocne strony, które są naturalnym remedium na wiele problemów. Spojrzycie również na świat z trochę innej niż dotychczas perspektywy…..