Slider

 

O MNIE

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe związanie jest z pracą z dziećmi, młodzieżą, a także z ich rodzinami. To praca w charakterze nauczyciela, psychologa i terapeuty w systemie edukacji oraz w ramach prywatnej praktyki. Jestem absolwentką Wydziału Neofilologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Nauk Społecznych, gdzie ukończyłam psychologię.

Od kilku lat regularnie uczestniczę w szkoleniach w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego. Mają one charakter warsztatów, własnych doświadczeń oraz superwizji.

Jestem certyfikowanym terapeutą traumy i doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy. Kurs umożliwiający zdobycie certyfikatu realizowany był zgodnie z wytycznymi Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. (DeGPT e.V) i Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG e.V) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej w Poznaniu. Wiedza, którą tam zdobyłam umożliwia skuteczną pomoc wszystkim, którzy doświadczyli różnego rodzaju traum.

W pracy z dziećmi opieram się na Programie Kids’ Skills ( metody – Dam Radę! i Jestem z Ciebie Dumny!), który jest zgodny z zasadami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Założeniem programu jest zmiana niepożądanego zachowania lub przezwyciężenie trudności emocjonalnych u dzieci w atmosferze autentycznej współpracy z dorosłymi. Konieczność poradzenia sobie z problemem, z którym boryka się młody człowiek definiuje się jako naukę nowych umiejętności. Program opiera się na piętnastu krokach, w trakcie których cały ekosystem dziecka (ważni dorośli, przyjaciele, rodzina) aktywizuje je i zachęca do przezwyciężania trudności.

W 2013 roku zostałam absolwentką studiów podyplomowych na kierunku psychologia dziecka w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Poznaniu.
W ramach doskonalenia zawodowego w systemie edukacji ukończyłam kurs „Interwencja kryzysowa w placówce oświatowej” oraz szkolenie „ Jak efektywnie współpracować z rodzicami”.